Back to Kouka Ntadi

Blue Lagoon, 2023


Technique mixtes sur toile
  • 92 ×
  • 65 ×
  •  cm