Jean François Reboul, "Bourgogne"

C-Type Hand Printing, 2018

Beton, noisetier 84 x 64 x 57 cm